INFORMARE ASUPRA UTILIZĂRII DATELOR PERSONALE

ÎN TEMEIUL ART. 13

AL REGULAMENTULUI GENERAL (UE) 2016/679

 

De ce aceste informări

În această secţiune îţi descriem modalităţile de utilizare a datelor personale ale utilizatorilor care consultă acest site web.

Precizăm, mai întâi de toate, că site-ul internet pe care îl vizitezi (de acum înainte „Site-ul”) este gestionat ca titular de Provincia Padovană a Fraţilor Minori Conventuali, aria Editura Mesagerul sfântului Anton (de acum înainte doar PPFMC).

Prezenta informare nu poate fi considerată valabilă pentru alte site-uri web, eventual consultabile prin intermediul link-urilor prezente pe acest site internet şi nefiind gestionate de PPFMC, în privinţa cărora Organismul nu este în niciun mod responsabil.

Prin intermediul consultării în prezentul site pot fi folosite date relative ale unor persoane identificate sau identificabile, fie pentru a consimţi navigarea, fie, eventual, pentru realizarea unui contract cerut de tine.

În cele ce urmează, îţi vom ilustra, aşadar, în temeiul art. 13 GDPR, modalităţile şi finalităţile de gestiune a site-ului, cu referire la utilizarea datelor personale utilizate într-o ipoteză sau alta.

Îţi precizăm încă de la început că folosirea este efectuată în conformitate cu principiile de moralitate şi corectitudine şi cu normele în vigoare.

 

a) Identitatea de contact a titularului folosirii datelor personale şi responsabil de protecţia datelor (RPF)

În temeiul art. 13 şi 14 a GDPR îţi comunicăm că Titularul utilizării datelor tale personale, furnizate prin intermediul site-ului este Provincia Padovană a Fraţilor Minori Conventuali, Editura Mesagerul sfântului Anton (de acum înainte PPFMC), cu sediul legal în Piazza del Santo, 11 la Padova şi sediul operativ pe strada Orto Botanico, 11 la Padova.

Responsabilul protejării datelor, numit mai sus, poate fi contactat prin intermediul unei scrisori adresate DPO-Provincia Padovană a Fraţilor Minori, strada Orto Botanico, 11 sau prin e-mail la adresa dpo@santantonio.org.

Lista delegaţilor privacy (subiecţi ce se îngrijesc de aplicarea GDPR în diferitele arii în care se articulează PPFMC) şi a societăţilor externe responsabile cu utilizarea va fi mereu actualizat şi va fi prezentat interesatului la cerere specifică.

 

b) Ce date utilizăm? Pentru care scop?

Precizăm că sunt date personale informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa e-mail, numărul de telefon, adresa poştală sau adresa IP a computerului.

Sunt date particulare cele ce care descoperă originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenenţa sindicală, precum şi datele genetice, date biometrice cu scopul de a identifica în mod univoc o persoană fizică, datele relative la sănătate sau la viaţa sexuală sau la orientarea sexuală a persoanei.

În site-ul nostru, în general, utilizăm doar date personale (sunt singurele cerute pentru încheierea unui contract sau pentru înscrierea la newsletter), dar s-ar putea întâmpla ca, în mod accidental, să fie utilizate datele particulare (de exemplu, dacă mail-ul tău ar trebui să manifeste orientarea ta religioasă sau politică).

Precizăm că în site-ul în care navighezi sunt strânse următoarele date personale:

 

Date introduse de tine

Sunt datele personale introduse de tine în câmpurile de înregistrare, pentru a avea acces la newsletter propuse de noi, pentru a-ţi crea un cont de utilizator personal sau pentru a stipula un contract cu noi. Aceste date sunt utilizate de noi pentru următoarele finalităţi:

  1. Vinderea sau achiziţionarea de produse şi servicii oferite pe site-ul web şi pentru activităţile care ne sunt în mod direct sau indirect colegate cum este, spre exemplu, instaurarea şi executarea contractului sau executarea eventualelor tratative precontractuale pentru încheierea contractului succesiv, precum şi pentru toate obligaţiile în mod direct sau indirect legate de acesta.
  2. Pentru obligaţiile legale de natură fiscală, administrativă, de taxe etc. (de exemplu administrarea clienţilor/furnizorilor; gestiunea raportului contractual; facturare; gestiunea comenzilor; încasări şi plăţi; livrarea bunului).
  3. Pentru urmărirea interesului legitim al titularului (cu titlul de exemplu nu neapărat exhaustiv: apărarea în tribunal în cazul în care ar fi necesar, dar şi marketing direct) în orice caz cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale interesatului care cer protecţia datelor personale.
  4. Pentru trimiterea de comunicări şi newsletter cu privire la produse şi servicii sau evenimente ce conduc la Organism cu cererea specifică a interesatului.

În aceste cazuri, baza juridică a utilizării este constituită de încheierea contractului şi de obligaţia legală de a utiliza datele (cfr. GDPR art. 6 lit. b), c), f)), precum şi consimţământul tău pentru newsletter (GDPR art. 6 lit. a)).

În cazul (numai eventual, după cum am anticipat mai sus) de utilizare a datelor particulare, baza juridică a utilizării este constituită de faptul că utilizarea este efectuată de un Organism ecleziastic cu finalităţi religioase relativ la tratarea membrilor, ex-membrilor sau a persoanelor care au contacte regulare cu fundaţia, asociaţia sau organizaţia pe motivul finalităţilor sale, când datele personale nu sunt comunicate la exterior, şi de consimţământul ipotezelor rămase (GDPR art. 9 lit. A) D) E) F)).

În sfârşit, precizăm că trimiterea facultativă, explicită şi voluntară de mesaje către adresele de contact ale Organismului, precum şi completarea şi înaintarea de module prezente pe site comportă dobândirea datelor de contact ale expeditorului, necesare pentru răspuns, precum şi toate datele personale incluse în comunicări.

 

Date de navigaţie

Sistemele informatice şi procedurile software presupuse funcţionării acestui site dobândesc, în cursul exercitării lor normale, anumite date personale a căror transmitere este implicită în folosirea de protocoale de comunicare Internet.

În această categorie de date intră:

Astfel de date, necesare pentru utilizarea serviciilor web, sunt tratate şi cu scopul de :

Datele de navigaţie nu rămân pentru mai mult de şapte zile şi sunt şterse imediat după anonimizarea lor (în afară de eventuale necesităţi de investigare a infracţiunilor din partea Autorităţii judiciare).

 

Cookie şi alte sisteme de urmărire

Nu sunt folosite cookie pentru profilarea utilizatorilor, nici nu sunt folosite alte metode de urmărire.

Sunt, însă, folosite cookie de sesiune (care nu rămân) în mod strict limitat la ceea ce este necesar pentru navigaţia sigură şi eficientă a site-urilor. Memorizarea de cookie de sesiune în terminale sau în browser este sub controlul utilizatorului, acolo unde în servere, la terminarea sesiunilor HTTP, informaţii relative la cookie rămân înregistrate în log-urile serviciilor.

 

c) Destinatarii datelor personale

Datele vor fi utilizate în interiorul structurii de personalul autorizat implicat în gestionarea site-ului internet şi în administrare şi contabilitate şi vor putea fi comunicate următorilor subiecţi numiţi responsabili externi ai utilizării:

NEXTEP, în calitate de furnizor de servicii de dezvoltare şi mentenanţă a platformei web.

Lista actualizată a responsabililor externi numiţi este disponibilă prin simpla cerere.

Vor putea, mai departe, fi comunicate institutelor bancare şi societăţilor externe (de exemplu consorţii) care prestează servicii instrumentale pentru realizarea contractului.

Datele acumulate nu vor fi în niciun mod răspândite.

 

d) Perioada de conservare a datelor personale

Datele tale comunicate pentru încheierea contractului vor fi conservate pe toată durata contractului şi pentru perioada de timp succesivă prescrisă de lege. În particular, se precizează că înscrisurile contabile, facturile şi corespondenţa vor fi păstrate pentru 10 ani, după cum este prescris de lege; datele necesare gestiunii unui eventual litigiu sau recuperare de credit vor fi păstrate până la soluţionarea litigiului.

Datele furnizate pentru înscrierea la newsletter vor fi păstrate pentru perioada în care serviciul este activ.

 

e) Obligaţia de a conferi datele

Conferirea datelor este obligatorie şi necesară pentru dezvoltarea contractului stipulat între tine şi Titularul utilizării şi pentru primirea de newsletter, fapt pentru care eventualul refuz al conferirii datelor personale cerute comportă încetarea raportului.

Titularul face cunoscut, pe lângă aceasta, că eventuala necomunicare, sau comunicare eronată a unei informaţii obligatorii, are drept consecinţă imposibilitatea titularului de a garanta convenienţa utilizării însăşi a pactelor contractuale pentru care a fost executată şi posibila lipsă de corespondenţă a rezultatelor utilizării însăşi pentru obligaţiile derivate din normativa fiscală, administrativă sau de muncă pentru care a fost îndreptat.

 

f) Drepturile interesatului

Vei putea cere în orice moment titularului utilizării accesul la datele personale care te privesc şi rectificarea sau ştergerea acestora sau limitarea utilizării sau să te opui utilizării lor (art. 15 ş.u. al Regulamentului), precum şi dreptul de portabilitate a datelor, prevăzut în art. 13, alineat 2, lit. b) GDPR.

Ştergerea nu este permisă pentru datele conţinute în documentele ce trebuie în mod obligatoriu conservate prin lege.

Vei putea revoca consimţământul în orice moment, fără a prejudicia legalitatea utilizării bazată pe consimţământul dat înaintea revocării.

Dincolo de aceasta, ai dreptul de a face reclamaţie Garantului, după cum este prevăzut de art. 77 al Regulamentului însuşi, sau de a sesiza sediile judiciare oportune (art. 79 al Regulamentului), în cazul în care reţii că utilizarea datelor personale referitoare la tine făcută prin intermediul acestui site s-ar desfăşura cu încălcarea a ceea ce este prezis de Regulament.

 

g) Modalităţi de exercitare a drepturilor

Vei putea oricând să îţi exerciţi drepturile prin scrisoare recomandată adresată Provinciei Padovane a Fraţilor Minori Conventuali, Editura Mesagerul sfântului Anton, strada Orto Botanico, 11, 35123 – Padova, sau trimiţând un e-mail la adresa privacy@santantonio.org, indicând ca obiect formula „accesso privacy”.

 

Documente utile:

Regulamentul general privind protecția datelor